Trường có 22 GV. 100% giáo viên của nhà trường có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên, trong đó trên chuẩn là 93,3%, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp 73,3%. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, năng động, sáng tạo, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện là vấn đề mà nhà trường đặc biệt quan tâm, nhà trường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo hai loại hình lớp đơn và lớp ghép, tổ chức cho 100% số trẻ ăn bán trú tại trường, học 2 buổi/ngày và chăm sóc – giáo dục theo chương trình Giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành. Phát huy quy chế dân chủ trong nội bộ nhà trường trên mọi hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.